Мектептің педагог мамандары

Жөні

Аты

Әке-аты

Мамандығы

Абдырахманова

Қаламқас

Канатбаевна

қазақ тілі

Абилханова

Гулайша

Нуржановна

Бастауыш

Абирова

Айбала

Жолдасовна

өзін-өзі тану

Абиш

Асамадин

Куанышбекович

Дене шынықтыру

Абишова

Алмагуль

Алламуратовна

Бастауыш

Абыллаев

Бахтияр

Муратович

Музыка пәні мұғалімі

Абылова

Алваш

Сагынбаевна

бастауыш

Аймуханова

Сауле

Тасмухановна

бастауыш

Айтбаева

Алия

Ануаровна

информатика

Алмағанбетов

Мади

Болатұлы

Мектеп директоры

Аралбаева

Жансұлу

Мухамметалиевна

география

Аязбаев

Сарсенбай

Сагынбаевич

дене шынықтыру

Әбілғазиева

Раушан

Таңжарықызы

Бастауыш сынып мұғалімі

Әбілхан

Арыухан

Әбдірахманқызы

бастауыш сынып мұғалімі

Әділова

Лязат

Жұмсақбайқызы

Қазақ тілі әдебиеті

Бағысбаев

Нұрбақыт

Дәулетбекұлы

Тарих пәні мұғалімі

Базарбекова

Балкия

Уразбаевна

дене тәрбиесі

Байбол

Оразкул

Жанызаққызы

ағылшын тілі пәні мұғалімі

Бақытжанова

Гүлсара

Қожамбетовна

Шет тілі

Бекгалыева

Гулсинай

Худайбердиевна

Дене шынықтыру

Бекдегенова

Молдир

Аблайхановна

Орыс тілі

Бопилова

Салтанат

Тайыровна

дене пәнінің мұғалімі

Бурамбаев

Ерлан

Арстанұлы

дене шынықтыру

Генжаева

Дарыга

Халдурдыевна

информатика

Демеуова

Балкурен

Джинисбаевна

орыс тілі

Джумагалыева

Рахима

Куванчовна

Шет тілі

Джумашева

Тамара

Бозбаевна

орыс тілі

Еркимбаева

Гүлжан

Орысбайқызы

технология

Еспулаева

Айша

Бердіхановна

тарих

Жалғасбаева

Айнұр

Жексенбайқызы

биология

Жанбуршина

Ляззат

Кидирбековна

бастауыш

Жиенкулова

Майша

Ургешовна

Педагогика,психология

Жолмуратова

Гүлбаршын

Колбаевна

қазақ тілі

Жұмабай

Мәдина

Мақсатқызы

Дене пәні мұғалімі

Ильясова

Ақкенже

Саулебаевна

бастауыш

Индибаева

Несибели

Жұмабековна

бастауыш

Истурлиева

Маржан

Нурболатовна

шет тілі

Калакбашова

Карлыгаш

Табынбаевна

бастауыш

Карагойшиева

Гульнар

Зайдуллиевна

физик,математик

Каргаева

Рысбибі

Айжариковна

Ағылшын пәні мұғалімі

Кожагалиева

Жанар

Набигалиевна

ағылшын

Койтанова

Жадыра

Жайлыбайқызы

математика пәні мұғалімі

Конарбаев

Еділ

технология пәні мұғалімі

Конарбаева

Камила

Исакуловна

Орыс тілі

Конарова

Ляззат

Саназарқызы

Ағылшын тілі мұғалімі

Консултанова

Толғанай

Тилкибаевна

Ағылшын тілі

Копжасаров

Жарылгасын

Конысбаевич

АӘД

Коптлиева

Райхан

Конарбаевна

өзін-өзі тану

Косабаева

Алия

Бисенбаевна

ағылшын тілі пәні мұғалімі

Костурова

Райхан

орыс тілі

Кочерова

Актолкун

Ергалыевна

Дене шынықтыру пәнінің мұғалімі

Кулбаева

Акеркеш

Хамзаевна

бастауыш

Куспанова

Айман

Бактияровна

информатика пәні мұғалімі

Қайралапова

Өнер

Жұмамұратқызы

өзін-өзі тану

Қалдыбаева

Анар

Даулетбаевна

бастауыш сынып мұғалімі

Қанатбаева

Жанар

Шеркешбаевна

География пәні мұғалімі

Қаржаубаев

Жанбек

Куванышбекович

Дене шынықтыру пәні мұғалімі

Қылышбаева

Ботакөз

Алиқызы

дене шынықтыру

Лесбаева

Мереке

Муханбетовна

Қазақ тілі

Майланова

Жадыра

Сәуірбайқызы

Биология

Майлыбаева

Ләззат

Сақиқызы

бастауыш сынып мұғалімі

Мамутова

Алтынай

Меделхановна

дене шынықтыру

Мамытова

Жанар

Меделхановна

өзін-өзі тану

Мангитаева

Жадира

Шуакбаевна

сурет, сызу

Маханова

Күлаш

Жаксылыковна

математик

Мендикулова

Клара

Кисикуловна

ењбек, сызу

Мусина

Гулнар

Рафаэльовна

ағылшын

Назарова

Гулжан

Хезреткулиевна

бастауыш сынып

Нуратдинова

Замира

Елдашовна

орыс тілі

Нуржаубаева

Бигайша

Избасханова

Бастауыш

Нурмашова

Гулнара

Тахировна

Қазақ тілі

Нурниязова

Фатима

Конарбаевна

Қазақ тілі

Онербаева

Акбике

Амангелдиевна

қазақ тілі

Прекеева

Дариха

Амангалиевна

Бастауыш

Рахманов

Жанабай

Амандыкович

математика

Рахманов

Базарбай

Жанабаевич

дене шынықтыру

Рахманова

Бағила

Жаңабайқызы

Физика математика

Реджепова

Мөлдір

Муратбаевна

Тарих

Рысбаева

Зибагуль

Томенбаевна

Қазақ тілі

Сарсенов

Мухтар

Турарович

биология,химия

Сарсенова

Балым

Бердыевна

дене шынықтыру

Сары

Жайнат

Мерекеқызы

география

Саттикова

Айсауле

Жадрасиновна

орыс тілі

Сатыбаева

Ажаркүл

технология

Серік

Амангелді

Шалқарұлы

Тарих

Сисенбаева

Канзия

Кулбаевна

орыстілі

Сойунбаева

Акзер

Базарбаевна

бастауыш

Сугирова

Кымбат

Рамазановна

бастауыш

Сутбаев

Абубакир

Атаназарович

Қазақ тілі

Суюбаева

Райхан

Давидовна

орыс тілі мен әдебиеті

Табылды

Нұрсая

Дүйсебайқызы

құқықтану

Таджимова

Гулумхан

Чкырбаевна

бастауыш сынып мұғалімі

Тергеусизова

Ляззат

Кабылхановна

қазақ тілі

Тойбағар

Шолпан

Қожамыратқызы

бастауыш

Толтырбаева

Шолпан

Муратбаевна

тарих

Туленова

Айтолқын

Джумабаевна

бастауыш

Туреханова

Молдир

Агзамовна

Бастауыш

Турмуханова

Сымбат

Сериковна

бастауыш сынып

Турымбаева

Алия

Майрамбаевна

шет тілі

Усеинов

Асан

Камбарбекович

математика

Ходжаева

Гүлмира

Оразбаевна

дене шынықтыру

Хожахмедова

Бахыт

Маратовна

Информатика пәні мұғалімі

Шихимова

Лаззат

Ашербаевна

бастауыш

Эсенова

Каламкас

Ешимбаевна

информатика пәні мұғалімі

Жөні

Аты

Әке-аты

Мамандығы

Соңғы жаңалықтар

«Брейн – ринг»

...

28 желтоқсан 2016